14 Şubat 2013 Perşembe

Dergah Hizmeti

yunus-emre-resimleriDergah Hizmeti -

Büyük veli Taptuk Emre hazretleri talebesi Yunus Emre’yi dergâha dağdan odun getirmekle görevlendirir. Verilen emri hiç itirazsız kabul eden Yunus, günlerce belki aylarca dağla dergâh arasında mekik dokur. Her defasında da kalem gibi düzgün odunlar getirmektedir. Tabi bu durum dervişlerin dikkatinden kaçmaz. Hikmetini sorarlar. Yunus’un cevabı hizmet ehli herkes için sarsıcıdır:

“Bu kapıya odunun bile eğrisi giremez!”

13 Şubat 2013 Çarşamba

Risaletün Nüshiyye

risaletün-nushiyyeMesnevi biçiminde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. 537 beyittir. Didaktik mahiyette kaleme alınmıştır. Başta 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra kısa bir düzyazı vardır. Arkasından destanlar gelir. Eserin baş kısmında ateş su hava toprak gibi dört unsurdan yaratılmış olan insandan ve insana üflenen candan söz edilir.

Nesirle yazılan bölümde akılla iman hakkında açıklamalar yapılır. Esersin asıl bölümünde ruhtan insanın çeşitli huylarından söz edilir. Öğretici ve öğüt verici bir yapıttır.

Şiirin sonlarında

“söze tarih yedi yüz yediydi”

9 Aralık 2012 Pazar

Yunus Emre Kimdir


Hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başladığı 14. yüzyılın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, uzun bir süre Hacı Bektaş-ı Veli Dergahında
çile doldurmuş ve dergaha hizmet etmiştir.

Yunus Emre Sözleri
Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi..


Tevazu ile gelsin, kimde erlik var ise.Merdivenden iterler, yüksekten bakar ise.

Ne versen elin ile, şol varır senin ile,Ben desem inanmazsın, varıcağız görürsün.

6 Aralık 2012 Perşembe

Yunus Emre Kitapları

ESERLERİ
Bugün Yunus Emre'nin bilinen 2 eseri vardır.Bunlardan bir tanesi divan diğeri ise Risaletün Nüshiyye'dir.


DİVAN

Yunus emrenin en önemli eseridir. Onun bütün fikir dünyası ve sanatının mükemmelliği bu eserde ortaya çıkar Divan da yer alan şiirler genellikle hece vezniyle yazılmıştır fakat aralarında aruzun değişik kalıplarıyla yazılmış olan şiirlerde

29 Kasım 2012 Perşembe

Aşkın Aldı Benden Beni


Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni